Studnie teletechniczne kompozytowe - uniwersalne i stropowe z tworzyw sztucznych

Produkty

Studnie teletechniczne (uniwersalne i stropowe)

rozwiązania techniczne

Segmentowe studnie teletechniczne z tworzywa (kompozytowe)

Studzienki segmentowe TP to doskonała oferta dla firm z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Studzienki TP z tworzyw sztucznych są nowatorskim, unikalnym i opatentowanym systemem pochodzącym w 100% z recyklingu, (polietylen,polipropylen,poliwęglan) w którym korpus studni może być obciążany do 90 ton (F-900).

Odporność na:

 • Oddziaływanie kanalizacji wodnej
 • Wysoką temperaturę i mróz
 • Sól drogową i substancje używane do oznaczania dróg, które stosują służby drogowe
 • Wycieki ropy i paliwa
 • Nacisk i uderzenia , które jest generowany przez ruch uliczny.
 • Wycieki substancji żrących (np. kwasy, roztwory zasadowe)

Podstawowe zalety:

 • Szybki montaż bez skręcania, klejenia, betonowania (system modułowy)
 • Możliwość montażu na istniejących instalacjach bez ich rozcinania.
 • Pełna, natychmiastowa, wytrzymałość na obciążenia dynamiczne do F-900
 • Niski koszt instalacji
 • Wysoka żywotność (50lat w ziemi)
 • Pełna zgodność z normami EN-124
 • wysoka elastyczność
 • materiał samogasnący

Do studzienek oferujemy pokrywy betonowe, stalowe lub żeliwne w klasach od A-15 do F-900.

Segmenty studzienek są tak skonstruowane aby po ich złożeniu:

 • Nie dochodziło do poziomych przemieszczeń
 • Nie dochodziło do pionowych przemieszczeń
 • Nie dochodziło do chwiania się
 • Wszelkie boczne obciążenia są odpierane przez całą studzienkę, a nie pojedyncze segmenty

zalety i korzyści

 Niskie koszty magazynowania , mogą być ustawiane w stosy do wysokości 200 segmentów

 Brak uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania i załadunków.

 Waga segmentu ok 15kg.Zmniejszone ryzyko zranienia obsługi magazynów.

  Waga gotowej studni 2-4 razy niższa od wyrobów betonowych

  Niższe koszty transportu,możliwość ładowania na auto 5x większej ilości studni.

  Wyroby betonowe są o 10% bardziej narażone na zniszczenie przed instalacją.

  Nietypowe wymiary , produkcja na zamówienie, bez lości minimalnych w krótkim czasie.

  Odporne na mróz.

PODCZAS MONTAŻU

  50%skrócenie czasu i kosztów instalacji

  Możliwość składania studni przez dwie osoby , bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu.

  Prosty montaż bez specjalnych wymagań.

  System poziomowania

  Możliwość docinania na miejscu budowy.

 Akcesoria i wyposażenie montowane bezpośrednio do ścian studni bez kołków.

 Segmenty korpusu nakładane na siebie bez konieczności skręcania.

  Wejścia rur mogą być wycinane na budowie w dowolnym miejscu, lub mogą być przygotowane wcześniej

  Możliwość posadowienia studni na istniejace instalacje ,bez potrzeby ich przecinania.

PO MONTAŻU

  Natychmiastowa wytrzymałość dynamiczna, bezpośrednio po ułożeniu.

 Możliwość prostej i szybkiej zmiany wysokości studni podczas przebudów.

  Możliwość ponownego użycia po demontażu studni.

  20 letnia gwarancja na korpus studni.

  Odporność na chemikalia i agresywne środowisko.

nadbudowa istniejącej infrastruktury

Za pomoca segmentów studni TP można w łatwy i szybki sposób dokonać nadbudowy istniejących studni betonowych w zwiazku ze zmianami poziomu nawierzchni.

zalety stosowania :

 • szybki i prosty montaż poprzez ułożenie segmentów z tworzywa polipit na istniejący korpus studni.
 • mozliwośc dokładnego poziomowania zwieńczenia do nawierzchni.
 • brak konieczności betonowania i murowania.
 • uzyskanie pełnej wytrzymalości dynamicznej bezposrednio po ułożeniu.
 • segmenty polipit nie ulegają erozji i kruszeniu.
 • mozliwość dopasowania segmentów do każdej wielkości studni.
 • możliwość zmiany poziomu w dowolnym zakresie.

 

poziomowanie studni

Poziomowanie studni SP1 i SP2
Wstępne poziomowanie wykonuje się podczas układania dna studni.
Po złożeniu całej studni możemy dokonać ostatecznego poziomowania.

System poziomowania SP-1 (pokrywy z tworzywa , żeliwne)
Posiada możliwość płynnej regulacji pokrywy w zakresie 0-50mm między segmentem I z rama pokrywy a II
Regulację wykonuje się za pomocą 4 śrub ze stali nierdzewnej , umieszczonych
w rogach ramy pokrywy za pomocą klucza imbusowego
(wkręcanie śruby powoduje unoszenie się pokrywy)

System poziomowania SP-2 (pokrywy do wypełnienia, betonowe,stalowe)
Posiada możliwość płynnej regulacji pokrywy w zakresie 0-50mm między ramą studni a I segmentem.
Regulację wykonuje się za pomocą 4 śrub ze stali nierdzewnej , umieszczonych
w rogach ramy pokrywy za pomocą klucza imbusowego.
(wykręcanie śruby powoduje unoszenie się pokrywy)

Powstałą między segmentami studni szczelinę, należy wypełnić zaprawą bez skurczowo schnącą np. Mapei Lampocem.

Wycinanie otworów wejściowych dla rur

1,Wykonywanie otworów  wiertłem koronkowym

Zaleta: mozna wykonać otwory w dowolnych miejscach studni w zależności od potrzeb
Aby zapewnić pełną wytrzymałość korpusu, przynajmniej jeden cały segment
powinien znajdować się pod wykonanym otworem ,oraz trzy segmenty nad otworami.
Otwory można wykonywać w każdym miejscu studni ,o różnych ścianach..
Otwory do 110mm wykonuje się pomiędzy dwoma sekcjami studni,  
Wykonywanie otworów zaleca się robić wiertłem koronkowym do metalu .                                                                                                      

Istnieje możliwość wypożyczenia w naszej firmie specjalnej koronki o śr. 50,75,110,160mm 

2,Wybijanie prefabrykowanych otworów

Oferujemy studnie z prefabrykowanymi otworami do wybijania.                                                                                                                           W takim przypadku odbiorca powinien okreslić średnice ,rozłożenie i ilości otworów w zamawianych studniach. 

3,zastosowanie płyty adaptacyjnej HDPE o gr.10mm.


Płyta jest opcjonalnie dostarczana w kpl. ze studnią.
W ścianie studni należy wyciąć otwór o 150mm mniejszy od wymiaru płyty.
Płytę należy przykręcić wkrętami 4x50mm.
Otwory w płycie wykonuje się standardowymi koronkami do metalu.

 

Uszczelnienie wejść rur można wykonać ogólnie dostępnymi uszczelniaczami budowlanymi.

 

Montaż studni na istniejących instalacjach

Istnieje możliwość budowania studni na istniejących ciągach rur, bez konieczności ich przecinania.                                                                   

 - wiercimy otwory pod istniejącą rurę,kabel itp

 - pierwsze segmenty podkładamy pod istniejącą rurę,kabel itp 

 - następne segmenty nakładamy na rurę,kabel itp                                                                                                                                                        

Studnie stropowe

Studnie stropowe stosowane są w budownictwie telekomunikacyjnym i energetycznym
dla kanalizacji kablowej prowadzonej pod różnego rodzaju stropami mostów wiaduktów,tuneli itp.

Studnie TP STR charakteryzuja się:
niską wagą (30-40 kg)
posiadają system montażu przystosowany do stropów
posiadają od dołu pokrywę na zawiasie, umożliwiającą dodtęp do kanalizacji kablowej.

typ studni

TP3/3MZ D-400

wymiar zewn.

315x315x250 - 600mm

wymiar wewn.

265x265x220-570mm

zwieńczenie

żeliwne D-400

typ studni

TP3/3MS B-125

wymiar zewn.

315x315x250mm

wymiar wewn.

265x265x220mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP3/3MT A-15

wymiar zewnętrzny

315x315x290mm

wymiar wewnętrzny

265x265x220mm

zwieńczenie

Tworzywo SMC A-15

typ studni

TP 3/3MB B-125

wymiar zewnętrzny

315x315x315mm

wymiar wewnętrzny

265x265x220mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP4/4S B-125

wymiar zewnętrzny

410X410x225-3000mm

wymiar wewnętrzny

270X270x150mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP4/4T A-15

wymiar zewnętrzny

410X410x235-3000mm

wymiar wewnętrzny

270X270x150-3000mm

zwieńczenie 

tworzywo SMC A-15


typ studni

TP5/5S B-125


wymiar zewnętrzny

560x560x(240-3000)mm


wymiar wewnętrzny

420x420x(150-3000)mm


zwieńczenie

stalowe  B-125


typ studni

TP5/5B B-125


wymiar zewnętrzny

560x560x(260-3000)mm


wymiar wewnętrzny

420x420x(150-3000)mm


zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP5/5W B-125

wymiar zewnętrzny

560x560x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x420x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP5/5W D-400

wymiar zewnętrzny

560x560x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x420x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP5/5B D-400

wymiar zewnętrzny

560x560x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x420x_150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP5/5T B-125

wymiar zewnętrzny

590x590x(210-3000)mm

wymiar wewnętrzny

450x450x(150-3000)mm

zwieńczenie

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP5/8W/1 B-125

wymiar zewnętrzny

560x800x260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP5/8T D-400

wymiar zewnętrzny

590x740x(275-3000)mm

wymiar wewnętrzny

450x600x(150-3000)mm

zwieńczenie

tworzywo SMC D-400

typ studni

TP5/8B D-400

wymiar zewnętrzny

560x800x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP5/8B B-125

wymiar zewnętrzny

560x800x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP5/8S B-125

wymiar zewnętrzny

560X800x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420X660x(150-3000)mm

zwieńczenie

stal ryflowana B-125

typ studni

TP5/8W D-400

wymiar zewnętrzny

560x800x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP5/10S B-125

wymiar zewnętrzny

560x1050x(225-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP5/10W D-400

wymiar zewnętrzny

560x1050x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

420x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP5/10T B-125

wymiar zewnętrzny

600x1110x(210-3000mm)

wymiar wewnętrzny

460x970x(150-3000)mm

zwieńczenie

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP5/10B B-125

wymiar zewnętrzny

560x1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

420X910x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP5/10B D-400

wymiar zewnętrzny

560x1050x(260x3000mm)

wymiar wewnętrzny

420x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP5/10W B-125

wymiar zewnętrzny

560x1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

420x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

Typ studni

TP6/10W B-125

wymiar zewnętrzny

640X1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

500X910x(150-3000) mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP6/10B D-400

wymiar zewnętrzny

640X1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

500X910x(150-3000) mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP6/10B B-125

wymiar zewnętrzny

640x1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

500x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP6/10W D-400

wymiar zewnętrzny

640x1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

500x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

 

typ studni

TP6/10S  B-125

wymiar zewnętrzny

640x1050x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

500x910x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP7/7 B B-125

wymiar zewnętrzny

700x700x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

560x560x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP7/7W D-400

wymiar zewnętrzny

700x700x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

560x560x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienie D-400

typ studni

TP7/7W B-125

wymiar zewnętrzny

700x700(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

560x56x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP7/7B D-400

wymiar zewnętrzny

700x700x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

560x560x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP7/7T B-125

wymiar zewnętrzny

740x740x(210-3000mm)

wymiar wewnętrzny

600x600x(150-3000)mm

zawieńczenie

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP7/7S B-125

wymiar zewn.

700x700x(225-3000mm)

wymiar wewn.

560x560x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP7/7 STR Stropowa

wymiar zewnętrzny

700x700x245mm

wymiar wewnętrzny

560x560x210mm

opis

na zawiasie,tworzywo SMC

typ studni

TP7/14T/2 B-125

wymiar zewnętrzny

740x1390(240-3000)mm

wymiar wewnętrzny

600x1250mm

opis

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP7/14B B-125

wymiar zewnętrzny

740X1355x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

600X1215x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP7/14W B-125

wymiar zewn.

740X1355x(260-3000)mm

wymiar wewn.

600X1215x(150-3000)mm

zwieńczenie 

do wypełnienia B-125

typ studni

TP7/14S/2 B-125

wymiar zewnętrzny

740x1355x(240-3000)mm

wymiar wewnętrzny

600x1215mm

opis

stal ryflowana B-125

typ studni

TP7/14B D-400

wymiar zewnętrzny

740x1355x(260-3000mm)

wymiar wewnętrzny

600x1215x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP7/14W/2 D-400

wymiar zewnętrzny

740X1355x(240-3000mm)

wymiar wewnętrzny

600X1215mm

opis

do wypełnienia D-400

typ studni

TP8/8B B-125

wymiar zewn.

800x800x(260-3000mm)

wymiar wewn.

660x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP8/8W D-400

wymiar zewn.

800x800x(240-3000mm)

wymiar wewn.

660x660mm

opis

do wypelnienia D-400

typ studni

TP8/8B D-400

wymiar zewn.

800x800x(260-3000mm)

wymiar wewn.

660x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP8/8S B-125

wymiar zewn.

800x800x(260-3000mm)

wymiar wewn.

660x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP8/8W B-125

wymiar zewn.

800x800x(260-3000mm)

wymiar wewn.

660x660x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP10/10W/2 D-400

wymiar zewnętrzny

940x940x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

800x800x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP10/10T B-125

wymiar zewnętrzny

1020x1020x(250-3000)mm

wymiar wewnętrzny

880x880x(150-3000)mm

zwieńczenie

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP10/10S B-125

wymiar zewnętrzny

940x940x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

800x800x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP10/10W B-125

wymiar zewnętrzny

940x940x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

800x800x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP10/10B B-125

wymiar zewnętrzny

940x940x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

800x800x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP10/10B D-400

wymiar zewnętrzny

940x940x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

800x800x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP10/12W B-125

wymiar zewnętrzny

1050x1260x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

910x1120x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia  B-125

typ studni

TP10/12B B-125

wymiar zewnętrzny

1050x1260x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

910x1120x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP10/12W D-400

wymiar zewnętrzny

1050x1260(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

910x1120x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP10/12B D-400

wymiar zewnętrzny

1050x1260x(245-3000mm)

wymiar wewnętrzny

910x1120x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP10/12T/2 B-125

wymiar zewnętrzny

1040x1400(240-3000)mm

wymiar wewnętrzny

900x1260mm

opis

tworzywo SMC B-125

typ studni

TP10/16W D-400

wymiar zewnętrzny

1000x1600x(260-3000)

wymiar wewnętrzny

860x1460mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP10/16B B-125

wymiar zewnętrzny

1000x1600(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

860x1460x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe B-125

typ studni

TP10/16B D-400

wymiar zewnętrzny

1000x1600x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

860x1460x(150-3000)mm

zwieńczenie

betonowe D-400

typ studni

TP10/16S B-125

wymiar zewnętrzny

1000x1600x(240-3000)

wymiar wewnętrzny

860x1460x(150-3000)mm

zwieńczenie

stal  B-125

typ studni

TP10/16W B-125

wymiar zewnętrzny

1000x1600x(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

860x1460x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP12/12B B-125

wymiar zewnętrzny

1140X1140(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

1000x1000x(150-3000)mm

zwieńczenie

beton B-125

typ studni

TP12/12W B-125

wymiar zewnętrzny

1140x1140(260-3000)

wymiar wewnętrzny

1000x1000x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia B-125

typ studni

TP12/12B D-400

wymiar zewnętrzny

1140X1140(260-3000)mm

wymiar wewnętrzny

1000x1000x(150-3000)mm

zwieńczenie

beton D-400

typ studni

TP12/12S B-125

wymiar zewnętrzny

1140x1140(260-3000)

wymiar wewnętrzny

1000x1000x(150-3000)mm

zwieńczenie

stalowe B-125

typ studni

TP12/12W D-400

wymiar zewnętrzny

1140x1140(260-3000)

wymiar wewnętrzny

1000x1000x(150-3000)mm

zwieńczenie

do wypełnienia D-400

typ studni

TP13/13ST/ B-125

wymiar zewnętrzny

1300x1300x(240-3000)mm

wymiar wewnętrzny

1160x1160150-3000mm

zwieńczenie

strop betonowy z pokrywą

typ studni

TP13/13ST D-400

wymiar zewnętrzny

1300x1300(460-3000)mm

wymiar wewnętrzny

1160x1160(150-3000)mm

zwieńczenie

strop betonowy z pokrywą

typ studni

TP20/20ST B-125

wymiar zewnętrzny

2000x2000x(460-3000)mm

wymiar wewnętrzny

1860x1860(150-3000)mm

zwieńczenie

strop betonowy z pokrywą

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451, Gdynia


tel. 58 573 55 66
biuro@innotechnika.pl


NIP: 958-165-15-30
Regon: 221247904

Nr rachunku: 10 1750 1325 0000 0000 1343 2848