Studnie wodociągowe - Innotechnika

Produkty

Studnie wodociągowe

rozwiązania techniczne

Studnie wodociągowe

SEGMENTOWE STUDNIE  Z TWORZYWA
Studzienki segmentowe TP to doskonała oferta dla firm z branży wodociągowej i kanalizacyjnej.
Studzienki TP są nowatorskim, unikalnym i opatentowanym systemem pochodzącym w 100% z recyklingu, (polietylen,polipropylen,poliwęglan) w którym korpus studni może być obciążany do 90 ton (F-900).

Odporność na:
• Oddziaływanie kanalizacji wodnej
• Wysoką temperaturę i mróz
• Sól drogową i substancje używane do oznaczania dróg, które stosują służby drogowe
• Wycieki ropy i paliwa
• Nacisk i uderzenia , które jest generowany przez ruch uliczny.
• Wycieki substancji żrących (np. kwasy, roztwory zasadowe)

Podstawowe zalety:
• Szybki montaż bez skręcania, klejenia, betonowania (system modułowy)
• Możliwość montażu na istniejących instalacjach bez ich rozcinania.
• Pełna, natychmiastowa, wytrzymałość na obciążenia dynamiczne do F-900
• Niski koszt instalacji
• Wysoka żywotność (50lat w ziemi)
• Pełna zgodność z normami EN-124
• wysoka elastyczność
• materiał samogasnący
Do studzienek oferujemy pokrywy betonowe, stalowe lub żeliwne w klasach od A-15 do F-900.
Segmenty studzienek są tak skonstruowane aby po ich złożeniu:
• Nie dochodziło do poziomych przemieszczeń
• Nie dochodziło do pionowych przemieszczeń
• Nie dochodziło do chwiania się
• Wszelkie boczne obciążenia są odpierane przez całą studzienkę, a nie pojedyncze segmenty

Budowa studni na istniejących rurociągach


Istnieje możliwość budowania studni na istniejących ciągach rur, bez konieczności ich przecinania.

-wiercimy otwory pod istniejącą rurę,kabel itp

-pierwsze segmenty podkładamy pod istniejącą rurę,kabel itp

-następne segmenty nakładamy na rurę,kabel itp

System zapobiegający zapadaniu się włazów studni w jezdniach.

System „INNOSTOP” (szybkie naprawy istniejącej infrastruktury)
Zadaniem systemu „Innostop” jest ograniczenie zapadania się włazów
studni montowanych w pasach jezdni.

Najczęstszą przyczyną zapadanie się włazów jest kruszenie elementów betonowych
znajdujących się bezpośrednio pod pokrywą studni.
Wynika to z ciągłego narażenia pokrywy na silne uderzenia dynamiczne przejeżdżających pojazdów
I przenoszenie tych sił na elementy betonowe znajdujące się poniżej.


Działanie systemu.
Uderzenia dynamiczne działające na pokrywę są tłumione przez elastyczny i wytrzymały korpus
z tworzywa „polipit” Dzięki specjalnej ramce w segmencie , pokrywa żeliwna nie jest na sztywno przykręcana do korpusu i pracuje razem z nawierzchnią jezdni (tzw. pokrywa pływająca). Dzięki takiemu rozwiązaniu uderzenia dynamiczne nie przenoszą się na niższe elementy betonowe nie powodując pęknięć .

Zalety:

- 50% skrócenie czasu i kosztów instalacji (minimalny czas zamknięcia ruchu)
- natychmiastowa pełna wytrzymałość dynamiczna(max skrócony czas zamknięcia ruchu)
- wielokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z betonem
- możliwość zmiany wysokości studni podczas przebudowy nawierzchni drogi poprzez dołożenie lub zdjęcie kilku sekcji.
- możliwość ponownego użycia po demontażu studni.
- 50 letnia gwarancja na erozję.
- 100% odporność na mróz.
- Odporność na chemikalia i agresywne środowisko(zakłady produkcyjne, myjnie samochodowe itp.)

Wodociągi Katowice

Realizacja inwestycji wodociągowej w Katowicach

Studnia 1

typ studni

wymiar zewnętrzny

570 x 1060

wymiar wewnętrzny

420 x 800

zwieńczenie

betonowe

Studnia 2

typ studni

wymiar zewnętrzny

570 x 1060

wymiar wewnętrzny

420 x 800

zwieńczenie

betonowe

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451, Gdynia


tel. 58 573 55 66
biuro@innotechnika.pl


NIP: 958-165-15-30